วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

บ้านหลังแรก ลดภาษี 10% โครงการบ้านหลังแรก ครม.อนุมัตินโยบายบ้านหลังแรก

บ้านหลังแรก ลดภาษี 10% โครงการบ้านหลังแรก ครม.อนุมัติโครงการบ้านหลังแรกแล้ว
นโยบายบ้านหลังแรก นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้มีมติในการอนุมัติโครงการบ้านหลังแรก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน นี้ ถึงสิ้นปี 2555 ซึ่งรายละเอียดจะเป็นการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรก เฉพาะเป็นบ้านใหม่มือ 1 เท่านั้น ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท และผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษี โดยจะมีการทยอยคืนภาษีให้ในระยะเวลา 5 ปี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งจะมีการทยอยจ่ายคืนให้ปีละไม่เกิน 100,000 บาท
นโยบายบ้านหลังแรก เงื่อนไข บ้านหลังแรก รายละเอียดโครงการบ้านหลังแรก เบื้องต้น
1. เป็นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
2. ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม