วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

เงินเดือน 15000 เงื่อนไขปรับเงินเดือนข้าราชการ 15000

เงินเดือน 15000 เงื่อนไขปรับเงินเดือนข้าราชการ 15000 เงื่อนไขและข้อสรุปการปรับเงินเดือนข้าราชการไทย มีดังนนี้ครับ
ล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2555 ครม. ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการปรับเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้

ข้าราชการวุฒิ ปวช.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 7,620 บาท ขั้นสูง 8,080 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 9,900 บาท
ข้าราชการวุฒิ ปวส.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 9,300 บาท ขั้นสูง 9,860 บาท ปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 10,500 บาท ขั้นสูง 11,550 บาท
ข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 11,680 บาท ขั้นสูง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม