วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

วันมหิดล ประวัติวันมหิดล และความสำคัญ วันที่ 24 กันยายนของทุกปี

วันมหิดล อาจจะยังไม่รู้ว่ามีประวัติความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร แต่ส่วนมากคนไทยเราจะคุ้นกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้เราได้นำมาฝากครับ ว่าวันมหิดล มีความสำคัญอย่างไีร
24 กันยายน วันมหิดล เป็น วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระราชชนกที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทย
ประวัติและความเป็นมาวันมหิดล
วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี อันเป็น วันคล้ายวันทิวงคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย (ประสูติ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ทิวงคต 24 กันยายน พ.ศ. 2472)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2434 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ในเบื้องต้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม