วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบตํารวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร2553

ประกาศผลสอบตํารวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร2554
http://variety.siam55.com/data/6/0309-1.html

================================================
ประกาศผลสอบตํารวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร2553
ตรวจสอบผลสอบได้เลยครับ ประกาศผลสอบชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2553
รายชื่อผู้สอบผ่านสายต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สายป้องการปราบปราม  ปป.1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สายอำนวยการและสนับสนุน  อก.2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สายป้องการปราบปราม  ปป.3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สายอำนวยการและสนับสนุน  อก.4
http://www.policeadmission.com/new/center/index.php?newsid=2639 ac=detail

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพือแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2553
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม