วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

คําขวัญวันแม่แห่งชาติ2553

คําขวัญวันแม่แห่งชาติ2553 ปีนี้ต้องรอก่อนนะครับ น้องๆหลายคนรอติดตามกันอยู่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์
โดยทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนำคำขวัญนี้ไปเผยแพร่ลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 และจะกระจายให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมนำไปปฏิบัติ และเทิดพระคุณแม่พร้อมกันทั่วประเทศ
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552
แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง   เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2551
“เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย”
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2550
“ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม