วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ผลสอบตำรวจ 2554 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554

ผลสอบตำรวจ 2554 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554
จะทำการประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 2554 นะครับ ติดตามได้ที่นี่หรือเว็บของ กองการสอบตำรวจ เว็บที่ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ครับ

ผลสอบตำรวจ 2554 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี 1
สอบตํารวจ 2554 วุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554
http://variety.siam55.com/data/6/0309-1.html
ผลสอบตำรวจ 2554 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี 2
http://www.policeadmission.com/2011/index.php?N=00
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554

ท่านสามารถดูรายละเอียด
กองการสอบได้ที่นี่
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม