วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

รับตรง 2554 รับตรง 2554 ทั่วประเทศ ทุกมหาวิทยลัยทั่วไทย

รับตรง 2554 ทุกมหาวิทยลัยทั่วไทย ตารางกำหนดการ สอบตรง รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2554
ที่มา
http://quota.eduzones.com/Schedule/#
สถานะ
มหาวิทยาลัย
คณะ
ช่วงรับสมัคร
ปีการศึกษา/ครั้ง
รายละเอียด


1

เกษตรศาสตร์
ประมง
ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2553
ถึง 30 พฤศจิกายน 2553
2554 /2

วชิรพยาบาล
แพทยศาสตร์
ตั้งแต่ 09 กันยายน 2553
ถึง 30 กันยายน 2553
2554 /3

เชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
ตั้งแต่ 09 กันยายน 2553
ถึง 30 กันยายน 2553
2554 /4

เกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2553
ถึง 30 พฤศจิกายน 2553
2554 /5

มทร.พระนคร
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2553
ถึง 28 กันยายน 2553
2554 /6

พะเยา
หลายคณะ
ตั้งแต่ 02 กันยายน 2553
ถึง 30 กันยายน 2553
2554 /7

ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 02 กันยายน 2553
ถึง 02 ตุลาคม 2553
2554 /8

ธรรมศาสตร์
หลายคณะ
ตั้งแต่ 13 กันยายน 2553
ถึง 29 กันยายน 2553
2554 /9

เกษตรศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2553
ถึง 05 พฤศจิกายน 2553
2554 /10

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง
สถาปัตรยกรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
2554 /11

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง
อุตสาหกรรมเกษตร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2553
ถึง 27 กันยายน 2553
2554 /12

บูรพา
แพทยศาสตร์
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2553
ถึง 01 ตุลาคม 2553
2554 /13

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2553
ถึง 30 ตุลาคม 2553
2554 /14

เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2553
ถึง 30 กันยายน 2553
2554 /15

เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2553
ถึง 15 ธันวาคม 2553
2554 /16

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2553
ถึง 07 พฤศจิกายน 2553
2554 /17

ขอนแก่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่ระบุ
2554  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม