วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

วันพ่อ 2554 วันพ่อแห่งชาติ ครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523

วันพ่อ 2554 ทำดีเพื่อพ่อกัน ลองยกตัวอย่างกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อกันครับ
วันพ่อแห่งชาติ ครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.  2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ
เพื่อนๆจะทำอะไร???
กิจกรรมวันพ่อ 2554 ของแจ่มจังดอทคอมคือ
1. ทำบุญตักบาตร
2. ปลูกป่า
3. ทำความดีเพื่อพ่อ
4. เป็นคนดีของสังคม
เพื่อนๆละครับจะทำอะไร
พจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 587) พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายคำว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้

พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน
ในทางพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า “พ่อ” หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำ เช่น

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม