วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2554 รัฐบาลเตรียมขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ร้อยละ 5

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2554

รัฐบาลเตรียมขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ร้อยละ 5 ในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2554 โดยใช้งบประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ยืนยัน ไม่ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ในปีงบประมาณ 2554 จำนวนร้อยละ 5 ว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับครึ่งปี หากมีการเห็นชอบก็จะสามารถขึ้นเงินเดือนได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 โดยเหตุผลที่ขึ้นเงินเดือนครึ่งปี เพราะหากขึ้นเต็ม 1 ปีจะเป็นภาระที่มากเกินไป นอกจากนี้ยังเห็นว่าหากนำงบประจำไปเปรียบเทียบกับงบลงทุน ตามงบประมาณปี 2554 แล้วก็ถือว่ามีสัดส่วนลดลง ซึ่งงบประจำแบ่งเป็น 3 ส่วนคือเงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำและเงินอุดหนุน และปัจจุบันในหมวดของเงินอุดหนุนหรือเงินที่จ่ายตามนโยบายค่อนข้างจะสูง เพราะมีเรื่องของนโยบาย อาทิ โครงการเรียนฟรี จึงไม่อยากให้มองว่างบประจำเป็นงบประมาณที่ไม่มีประโยชน์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม