วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบ กพ ภาค ก 2554

ประกาศผลสอบ กพ ภาค ก 2554 จะประกาศวันที่ 7 กันยายน 2554 นะครับ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. 7 ก.ย. 54 โดยจะประกาศตามสถานที่ดังต่อไปนี้
- ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
- http://job3.ocsc.go.th
- http://www.ocsc.go.th
- http://job.ocsc.go.th
คลิกที่นี่ครับ
http://job3.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx
แยกตามศูนย์สอบ เช็คได้เลยครับ ผมสอบผ่านด้วยละครับ ไชโยยยยคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2554


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายระยะเวลาการกรอกใบสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2554


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2554


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2554


*  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม