วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

รับตรงม.บูรพา2554

รับตรงม.บูรพา2554 เอามาฝากเพื่อนๆครับ
ใช้คะแนน gat-pat
ครั้งที่ 1  29 ก.ค. – 13 ก.ย. 2553
ครั้งที่ 2 15 พ.ย. 15 ธ.ค. 2553
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ผู้สมัครที่สมัครคัดเลือกประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได้หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัคร ได้สมัครทั้งสองประเภท มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อย แล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล)
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เข้ามาดู ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2554
ตามลิ้งนี้ นะครับบ  http://news.buu.ac.th/attachments/980_rubtrong54-12.pdf

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม