วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ผลสอบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554

มาแล้ววว ผลสอบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554
วันนี้เป็นวันประกษสครับ ตรวจสอบผลสอบตำรวจ54 กันได้เลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ง  แบบบันทึกข้อมูลบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน อก 2  ( หน่วยสอบ บชศ )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน อก 2  ( หน่วยสอบ  ภ 1 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน อก 2  ( หน่วยสอบ  ภ 2 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน อก 2  ( หน่วยสอบ  ภ 3 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน อก 2  ( หน่วยสอบ  ภ 4 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน อก 2  ( หน่วยสอบ  ภ 5 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ สายอำนวยการและสนับสนุน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม