วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

โสรัจจะ นวลอยู่ คําทํานายปี 2555 ดวงประเทศไทย 2555 โลกจะสิ้นสุดก็เพราะไฟ

โสรัจจะ นวลอยู่ คําทํานายปี 2555 ดวงประเทศไทย 2555 โลกจะสิ้นสุดก็เพราะไฟ โสรัจจะ นวลอยู่ หรือ หมอโส เป็นอาชีพวิศวกรและข้าราชการกรมชลประทาน แต่เค้าโด่งดังมากจากกานทำนาย ซึ่งไม่ใช่งานหลักของเขาในปัจจุบัน
คำทำนายของ โสรัจจะ นวลอยู่ ที่โด่งดังที่สุดคือ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ “มหาภิบัติภัยสึนามิ” ที่ญี่ปุ่นในปี 2554 ได้ใกล้เคียง มีผู้คนเสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก เช่นเดียวกับ พยากรณ์ประจำปีมะโรง พ.ศ. 2555 ของเขาในศาสตร์แห่งโหรครั้งนี้ ซึ่งเขาตั้งคำถามไว้ว่า “โลกจะถึงกาลแตกดับฤา”
โสรัจจะ นวลอยู่ คําทํานายปี 2555
โสรัสจะทำนายว่า โลกจะสิ้นสุดก็เพราะไฟ ไฟจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศ สูญไป แต่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไฟจากกิเลสตัณหาของมนุษย์ที่กำลังแผดเผาผู้ คนให้ย่อยยับไปทุก ๆ ขณะ อยู่แล้ว เพราะบัดนี้ ผู้ปกครองประเทศ และประชาชนไม่ตั้งมั่นในศีลธรรมและกุศลจิตของชนทั้งหลายเสื่อมคลายลง ก็จะเกิดความเดือดร้อนกันไปทั่ว ข้าวยากหมากแพง เกิดการรบราฆ่าฟันกันและเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ ไม่สามารถจะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้
“ตั้งแต่ต้นปี “พระอังคาร” หัวหน้าใหญ่บาปเคราะห์เดินขบวนอยู่ราศีสิงห์ , ราศีกันย์เกตุ, ราศีตุลย์ดาวเสาร์, ราศีพิจิกราหูล้วนเป็นขบวนดาวบาปเคราะห์ทั้งสิ้น นับเป็นขบวนผีห่าซาตานเข้ามาคร่าผลาญชีวิตชาวโลก”
“ดาวพฤหัสบดี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม