วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57

ขอเชิญชม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57 (The 57th National Exhibition of ART) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2555 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 08:00 16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม