วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

น้ำท่วมนครสวรรค์ พนังกั้นน้ำพัง น้ำทะลักท่วม บ้าน 800 หลังคาเรือน

น้ำท่วมนครสวรรค์ พนังกั้นน้ำพัง น้ำทะลักท่วม บ้าน 800 หลังคาเรือน เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ยังไงก็ฝากท่านนายกดูแลประชาชนให้ทั่วถึงด้วยนะครับ อัพเดทข่าวเมื่อ 15.00 วันีท่ 13/9/54 ครับ
============================
สถานการณ์ น้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่พ้นวิกฤตทั้ง 11 อำเภอมีน้ำท่วมสูงขณะที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ระดมรับมือน้ำทะลักเข้าเขตเศรษฐกิจที่เหลือเพียงตลาดเทศบาลเมืองชุมแสงเพียง แห่งเดียวเท่านั้นที่น้ำยังท่วมไม่ถึง
หลังจาก ที่น้ำเหนือได้ไหลลงมาท่วม 11 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้สถานการณ์ทั่วไปยังไม่พ้นวิกฤตเนื่องจากอำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว และอำเภอชุมแสง ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลบ่ามาท่วมหลายหมู่บ้าน ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร และน้ำป่าที่ไหลรุนแรงยังทำลายพื้นที่ถนน นาข้าว บ้านเรือนประชาชนเสียหาย น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ได้ตัดขาดถนนสายเลี่ยงเมืองชุมแสง-นครสวรรค์ทำให้ น้ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมแสงทุกทิศทาง ทั้ง 12 ชุมชนรอบเขตเศรษฐกิจท่วมหมดแล้ว เหลือเพียงตัวตลาดเทศบาลเมืองชุมแสงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ทางเทศบาลวาง แนวกำแพงกั้นน้ำที่สูงกว่า 1 เมตรไว้ แต่ไม่รู้ว่าจะสามารถรับมือได้นานขนาดไหน ประชาชนในตลาดเทศบาลเมืองชุมแสงเริ่มเก็บข้าวของหนีน้ำกันแล้ว
อย่าง ไรก็ตามน้ำเหนือที่ไหลบ่าจากแม่น้ำปิง วัง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม