วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

คลิป เผากรุง ๒๕๕๓ Bangkok Ablaze

คลิป เผากรุง ๒๕๕๓ Bangkok  Ablaze
นี่คือ .. ปณิธาน .. ที่หาญมุ่ง
หมายผดุง .. ยุติธรรม .. อันสดใส
ถึงทนทุกข์ .. ทรมาน .. นานเท่าใด
ยังมั่นใจ .. รักชาติ .. องอาจครัน

คลิป เผากรุง ๒๕๕๓ โดยกลุ่ม Bangkok Ablaze
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม