วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

กองทุนช่วยเหลือสุนัขจังหวัดนครพนม สุนัข นครพนม

กองทุนช่วยเหลือสุนัขจังหวัดนครพนม
อเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือสุนัข
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ 042-511029 / 084-9582134  หรือ 089-5829587
หากประสงค์ร่วมบริจาคเงินค่าอาหารสุนัข
สามารถบริจาคผ่านธนาคารได้ดังนี้
ชื่อ   กองทุนช่วยเหลือสุนัขจังหวัดนครพนม
บัญชี   ออมทรัพย์    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา เทสโก้โลตัส นครพนม
เลขที่บัญชี 666-0-09794-7
หรือ
ชื่อ   กองทุนช่วยเหลือสุนัขจังหวัดนครพนม
บัญชี   กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขา นครพนม เลขที่บัญชี 408-6-05284-9
หากผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์ใบสลิป
พร้อม ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
042-511167 เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้บริจาคทราบว่าเงินได้เข้าบัญชีกองทุนเรียบร้อยแล้ว
หากต้องการจัดส่งอาหารและวัคซีนมาให้ความช่วยเหลือโดยตรง สามารถจัดส่งมาได้ที่
1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-511029
แฟกซ์ 042-511167
2. ด่านกักกันสัตว์นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-522591 แฟกซ์ 042-522591
ยอดเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือสุนัขจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น.
-บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก โลตัสนครพนม
จำนวนเงิน 7,936,967.96 บาท
-บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม