วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

นิทรรศการ ประกวดภาพถ่ายพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

เมืองพัทยา ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดกิจกรรมนิทรรศการประกวดภาพถ่ายงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันที่ 16 29 กุมภาพันธ์ 2555 ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้า Miss Sixty ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช โดยภายในงาน พบกับนิทรรศการภาพถ่ายจากการแสดงประกวดพลุนานาชาติจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ พร้อมการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ถนนเลียบชายหาด พัทยาเหนือ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม