วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

บทอาศิรวาทวันแม่

บทอาศิรวาทวันแม่
ก้มกราบกรานเหนือศิระแทบพระบาท
เหล่าทวยราษฎร์ต่างปรีดิ์เปรมเกษมศรี
วันเฉลิมพระชนมายุสดุดี
เทิดไท้องค์ราชินีแห่งแผ่นดิน
ธ สถิต ณ ดวงใจไทยไทยทั่วหล้า
เคียงคู่องค์ราชาพิสุทธิ์สิน
ผองประชารำลึกคุณชีวิน
ทั้งธานินทร์จารจารึกคุณความดี
น้ำพระทัยเปรียบเปรียบน้ำทิพย์ชโลมหยาด
หลั่งหล่อรินรดชาติชนสยาม
โครงการราชดำริดำเนินตาม
วิวัฒน์คามเขตไทยไร้ลำเค็ญ
ทรงห่วงใยไกลใกล้ไทยทุกหมู่
ความเป็นอยู่มีสุขคลายทุกข์เข็ญ
เยื้องพระบาทยุรยาตรชาติร่มเย็น
ธ ทรงเป็นพระแม่หลวงปวงประชา
วันสิบสองสิงหามาบรรจบ
เวียนมาครบเจ็ดสิบเจ็ดชนพรรษา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดในโลกา
ป้องรักษาแม่หลวงของปวงไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักการภารโรง
โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นางสาวทิพวัลย์ อนุรักษ์ ประพันธ์
ที่มา บทอาศิรวาทวันแม่
http://www.vcharkarn.com/vblog/68816
รวมเรื่องกลอนเกี่ยวกับวันแม่
เรียงความวันแม่
http://variety.siam55.com/data/1/0082-1.html
http://variety.siam55.com/data/1/0080-1.html
กลอนวันแม่แห่งชาติ
http://variety.siam55.com/data/1/0136-1.html
http://variety.siam55.com/data/1/0131-1.html
การ์ดวันแม่
http://variety.siam55.com/data/1/0079-1.html
กลอนวันแม่ซึ้งๆ
http://variety.siam55.com/data/1/0132-1.html
คําขวัญวันแม่
http://variety.siam55.com/data/1/0133-1.html
เพลงวันแม่
http://variety.siam55.com/data/1/0104-1.html
http://variety.siam55.com/data/1/0083-1.html
กลอนแปดวันแม่
http://variety.siam55.com/data/1/0134-1.html
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
http://variety.siam55.com/data/1/0135-1.html
กลอนวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
http://variety.siam55.com/data/1/0083-1.html
ที่มา
www.siam55.com

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม