วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง

ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง โดยทางครอบครัวจะแถลงข่าวอีกครั้งในเวลา 13.30 น. ที่พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประวัติว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี
ชืื่อ-สกุล :ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี
วันที่เกิด :24 พฤศจิกายน 2492
ประวัติครอบครัว :บิดา นายจำรัส สุวรรณฉวี
:มารดา นางสำเภา
ชื่อคู่สมรส :ร.ต.หญิง ระนองรักษ์
:มีบุตรชาย 3 คน
:1. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี (เต้ย)
:2. นายพีรพร สุวรรณฉวี (เติ้ง)
:3.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม