วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษแปลไทย

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษแปลไทย การสมัครงานนั้นครับ นอกจากจะมีประวัติ หรือ Resume แล้ว สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องมีจดหมายปะหน้า ใบปะหน้า สมัครงาน ในการสมัครงาน วันนี้ดราได้นำตัวอย่างจดหมายสมัครงานที่แปลเป็นไทย มาให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการออกแบบเป็นของตัวเองครับ
(Specimen of Application Letter)
52/107 Buaban Villa
Sukhaphiban 2
Bangkapi
Bangkok
12 March 1990
The Bureau Chief
NHK TV, 6 F MOT Building,
Rama 6 Road,
Bangkok 10310
Dear Sir,
Your advertisement inside the Bangkok write-up of March 10, 1990, for the position of a translator has attracted my attention since I believe that  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม