วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

กยศ.ธนาคารกรุงไทย ดูยอดหนี้

ดูยอดหนี้ กยศ กยส กยศ.ธนาคารกรุงไทย
เพื่อนๆหลายคนอยากเชคว่ายอดที่ต้องจ่าย และค้างชำระ กยศ เท่าไหร่
เชคได้ที่
http://www.studentloan.ktb.co.th/
กำหนดการเปิดระบบ e-Studentloan
เปิดระบบ e-Studentloan สำหรับการกู้เงินปีการศึกษาที่ 2553 โดยกำหนดระยะเวลาดังนี้
-  เฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ และยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
-  ผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มีรหัสผ่านแล้ว  เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาให้ยืนแบบคำขอกู้  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2553
หลังจากทราบสถานศึกษาแล้ว  โดยสถานศึกษาต้องบันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
-  ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เลื่อนระดับชั้น (ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม