วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาษาซี แปลงค่าเงิน นานาสาระ ที่หลายคนอยากรู้

ภาษาซี แปลงค่าเงิน นานาสาระ ที่หลายคนอยากรู้ มาดูกันจ๊า
1.จงเขียนโปรแกรมเพื่อาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 3 จำนวน โดยผู้ใช้ป้อนขัอมูลตัวเลขเอง
2.จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาพื้นที่วงกลม,เส้นรอบวง , และเล้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม  โดยรับข้อมูลรัศมีจากผู้ใช้
3.จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงค่าเงินจากสกุลบาทไปเป็นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
4.จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาจำนวนนาทีในหนึ่งปีว่ามีกี่นาที
http://www.vcharkarn.com/vcafe/149496
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม