วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่าง ปัญญา เรณู และเรื่องย่อ ปัญญา เรณู

ตัวอย่าง ปัญญา เรณู และเรื่องย่อ ปัญญา เรณู

ปัญญา เด็กชายชาวอีสานที่มีความสามารถในการร้องเพลง ฝึกซ้อมโปงลางกับเพื่อน ๆ เพื่อการแข่งขันครั้งนี้ แต่ด้วยความยากแค้น และขาดทุนทรัพย์ของทางโรงเรียน ที่ไม่สามารถซื้อเครื่องดนตรีใหม่เพื่อการแข่งขันได้ จึงถูกเป่ว ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีฐานะดีกว่าต่อรองให้ยกตำแหน่งนักร้องนำให้ แลกกับการซื้อเครื่องดนตรีให้วง

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม