วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

กฎหมาย วันหยุดประเพณี

กฎหมาย วันหยุดประเพณี คิดว่าเพื่อนๆ คนทำงานควรรู้ไว้ครับผม เลยเอามาฝากครับ วันหยุดตามประเพณี อย่างน้อยปีละ 13 วัน (รวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว) โดยได้รับค่าจ้าง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดประเพณี

นายจ้างจะต้องกำหนดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นวันหยุดราชการประจำ ปี  ได้แก่ วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  วันจักรี  วันฉัตรมงคล   วันปิยมหาราช หรือวันสำคัญอื่นๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์ วันพืชมงคล  วันรัฐธรรมนูญ   วันสิ้นปี
เป็นวันหยุดเกี่ยวกับ ทางศาสนาได้แก่ วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
เป็นวันหยุดตามขนบ ธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม