วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ข่าวดาวเทียมตกลงบนพื้นโลก ดาวเทียมชนโลก จะตกสู่ำื้พื้นวันนี้

ข่าวดาวเทียมตกลงบนพื้นโลก นาซ่าเผย อัพเปอร์ แอทโมสเฟียร์ รีเสิร์ช แซทเทไลต์ จะตกสู่ำื้พื้นวันนี้
หลายคนวิตกกังวลว่าดาวเทียวจะตกที่ไหน โอกาสเปฌนไปได้ที่จะตกใส่คน มีแค่ 1 ใน 3,200 ของความน่าจะเป็น
ดาวเทียมถูกปลดระวางเมื่อปี 2548 ไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่แล้ว จึงจะไม่มีการระเบิด แต่ดาวเทียมถูกเผาไหม

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม