วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์


อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์ นี่คือหัวข้อที่เราจะนำเสนอกันครับ ทุกท่านคงปฏิสเธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ เราขาด คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ เพราะเราต้องใช้ในการทำงาน เีรียน ตลอดทั้งธุรกิจต่างๆ ล้วนแต่จำเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แทบทั้งสิ้น เราจึงได้รวบรวม เรื่องราวต่างเกี่ยวกับ Computer มาให้อ่านกันครับ
คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ
ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้
ประวัติคอมพิวเตอร์
มีการบันทึกไว้ว่า ครั้งแรกที่มีการใช้คำว่า คอมพิวเตอร์ คือเมื่อ ค.ศ. 1613 ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่คาดการณ์ หรือคิดคำนวณ และมีความหมายเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 และตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม