วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด รับโอนย้าย

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด รับโอนย้าย
เปิดดูรายละเอียด -
เว็บไซต์ติดต่อ www.ago.go.th/news_53/roiet1_080953.pdf
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
รับ นิติกร (บัดนี้ 16 กันยายน 2553)
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร
วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
ตั้งแต่บัดนี้ 16 กันยายน 2553
Tel / Fax :  0 4351 1140
ที่มา
http://www.ratchakan.com
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม