วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ข่าวน้ำท่วม ภาคกลางยังวิกฤติ โดนหลายจังหวัด อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์

ข่าวน้ำท่วม ภาคกลางยังวิกฤติ โดนหลายจังหวัด อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ น่าเห็นใจมากๆครับ น้ำท่วมภาคกลางของไทยยังไม่ลดครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเร่งสูบน้ำออกจากโบราณสถาน ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นได้ทะลักเข้าท่วมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอที่อยู่ติดริมแม่น้ำยังวิกฤติ
ขณะที่ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยบางหลังต้องอาศัยอยู่บนแคร่ยกสูงจนเกือบ ติดขื่อบ้าน ทำให้การใช้ชีวิตทั้งการหุงหาอาหารและการขับถ่ายเป็นไปด้วยความลำบาก ส่วนฝนตกหนักในจังหวัดเชียงรายทำให้แม่น้ำจันมีระดับน้ำสูงเกินจุดวิกฤตกว่า 50 เซนติเมตร ก่อนจะล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้าน ตำบลป่าตึง และ เขตเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน สูงเกือบ 1 เมตร
ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก น้ำแม่น้ำน่านมีระดับเพิ่มขึ้น ทำให้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้าน หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ บางจุดสูงกว่า 70 เซ็นติเมตร ล่าสุดยังไหลผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอีก 5 แห่งเช่นเดียวกับเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังพนังกั้นน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับสูงขึ้น ทำให้แนวพนังกั้นน้ำทรุดตัวหลายจุด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม