วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงสร้าง องค์กร มี กี่ ประเภท

โครงสร้าง องค์กร มี กี่ ประเภท
โครงสร้างองค์กร มี 5 ประเภท คือ
1.แบบกลุ่ม
2.แบบลำดับชั้น
3.แบบหลายมิติ คือนำแบบกลุ่มและลำดับชั้นมารวมกัน
4.แบบโครงการ
5.แบบประเภทที่มองไม่เห็น  เช่น อินเทอร์เน็ต
ที่มาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม