วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

การจัดการโรงอาหาร Canteen Management

การจัดการโรงอาหาร Canteen Management
การบริหารจัดการโรงอาหาร
ประวัติการอนามัยโรงเรียน
การอนามัยโรงเรียนในต่างประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่เริ่มงานอนามัยในโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2376 โดยมีกำหนดให้มีการรักษาความสะอาดของอาคารภายในโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพของเด็กเล็ก และ9 ปีต่อมาได้มีการให้แพทย์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนและสังเกตสุขภาพของเด็กอีกด้วย
ต่อมาพ.ศ. 2417 กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมกำหนดให้แพทย์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆเดือนละ สามครั้ง ปรากฏว่าโครงการนี้ได้แพร่ขยายไปยังประเทศต่างๆอีกหลายประเทศอาทิเช่น ฮังการี อังกฤษ และเยอรมันนี เป็นต้น จนในปีพ.ศ. 2441 ประเทศเยอรมันนีได้จัดการอนามัยโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและได้ผลดีมากที่ สุด ประเทศโรมาเนียได้บังคับให้นักเรียนทุกคนตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อพ.ศ. 2442 ส่วนประเทศอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัติตรวจสุขภาพในปี พ.ศ. 2451 และหลังจากนั้นไม่นานประเทศอาร์เจนตินาได้จัดบริการปลูกฝีขึ้น การฉีดวัคซีนให้กับเด็ก มีการตรวจสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียน เยี่ยมนักเรียนที่เจ็บป่วย สำรวจและค้นหาโรคติดต่อต่างๆในนักเรียน ตลอดจนการแนะนำความรู้ทางด้านสุขภาพให้แก่ครูและนักเรียนอีกด้วย
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เมื่อ พ.ศ. 2383 โดยนายแพทย์วิลเลี่ยม เอ แอลคอต ได้เขียนบทความเสอนแนะไว้ว่า ครูควรได้รับการฝึกอบรมและศึกษาเกียวกับชีวิตมนุษย์และสุขภาพพร้อมกันนั้น โรงเรียนต่างๆโรงเรียนต่างๆควรมีแพทย์ประจำโรงเรียนอีกด้วย หลังจากนั้นรัฐต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดการอนามัยโรงเรียนได้ อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การตรวจสุขภาพ การปลูกฝี การแยกเด็กป่วยทีเป็นไข้ทรพิษการตรวจสุขาภิบาลของโรงเรียน การให้นักเรียนสังเกตสุขภาพของตนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน การแต่งตั้งแพทย์ประจำโรงเรียนและการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยแพทย์ เป็นต้น
การอนามัยได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยมีการคิดค้นวิธีป้องกันและการควบ คุมโรคติดต่อ มีเครื่องอำนวยความสะดวกและการรักษาพยาบาลแบบใหม่ๆ การออกกฎหมายบังคับให้เด็กทุกคนต้องรับการตรวจวัดสายตา ตรวจหูและคอ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม