วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

thai b2b e-marketplace ตลาดขายสินค้าออนไลน์

thai b2b e-market ตลาดขายสินค้าออนไลน์
http://www.b2bthai.com

B2B ย่อมาจาก enterprise-to-enterprise หมายถึง การทำการค้าระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ เช่น การซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้า, การซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการสั่งซื้อจำนวนมากๆ และสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

B2BThai.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจไทย มีการจัดหมวดหมู่สินค้าตามประเภทอุตสาหกรรม พร้อมระบบในการค้นหาข้อมูลผู้ซื้อ, ผู้ขาย, และสินค้า ตามที่ต้องการได้โดยง่าย ช่วยผู้ซื้อลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการค้นหาผู้ขายหรือสินค้าที่ต้องการ และช่วยผู้ขายให้มีช่องทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม