วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

เกมส์ กิจกรรมเกมนันทนาการ เกม walk rally

เกมส์ กิจกรรมเกมนันทนาการ เกม walk rally
เกมส์ walk rally การแบ่งกลุ่ม เวลา สำหรับกิจกรรม Walk Rally
การแบ่งกลุ่มสำหรับกิจกรรม Walk Rally
การแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม Walk Rally นั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคี ในหมู่ คณะได้ เช่น การจัดกลุ่มบุคคลที่ไม่รู้จักกัน ให้มาอยู่รวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ ความยุติธรรม ในการแบ่งกลุ่ม เช่น จำนวน ผู้ชาย,ผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มควรที่จะเท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อการทำคะแนนในการทำกิจกรรมได้ จริงอยู่ผู้จัดอาจไม่ได้ให้ ความสำคัญกับคะแนนในการตัดสิน แต่ผู้เล่นจะถือว่าคะแนนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเราได้จูงใจในตอนแรก กิจกรรมในการแบ่งกลุ่มนั้น มีหลายวิธี แต่ไม่ควรแจ้งกับผู้เล่นว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ กิจกรรม เพราะผู้เล่นจะมีการตกลง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม