วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติ zee สาวหล่อประวัติzee

ประวัติ zee สาวหล่อ
ชื่อ มัฑณาวี คีแนน (ซี) เชื้อชาติ อังกฤษ อินโดนีเซีย
อายุ 21 ปี วันเกิด 27 ต.ค. 31
ส่วนสูง / น้ำหนัก 165 cm / 55 Kg
สถานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เอกการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานที่ผ่านมา โฆษณา Eversense
โฆษณา Auntie Anne’s
ถ่ายปกหนังสือ iLike
ถ่ายปกหนังสือ Tom Act
สีที่ชอบ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม