วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เซ็นทาราร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี

เซ็นทาราร่วมปลูกป่าลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี ปลูกป่าชายเลนจำนวน 111 ต้น ณ หาดกินรี กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรงแรมเปิดให้บริการครบ 1 ปี ภายใต้แนวคิด The Value of One  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม