วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี จะกลับมา อยู่ในใจคุณ

เชิญเที่ยวงานตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ภายใต้ theme "ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี จะกลับมา อยู่ในใจคุณ" พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ชมการแสดงกลองสะบัดชัย ที่มีชื่อเสียงมายาวนานของตลาดอ่างศิลา การแข่งกินแหลก 3 ชุมชน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2554 นี้ ที่ตลาดเก่าอ่างศิลา ชลบุรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม