วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การประกวดหนูน้อยไชนีสเกิร์ล 2010

เมืองพัทยา จัดการประกวดหนูน้อยไชนิสเกิร์ล 2010 ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2553
ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (พัทยาใต้)
รายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัคร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม