วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีลอยกระทง พัทยา นาเกลือ ปี 2553

เมืองพัทยา พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ แต่เพียงแห่งเดียว โดยยกเลิกจากที่เดิมแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม