วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“มนต์เสน่ห์แหลมแท่น แสนมหัศจรรย์ อาหารทะเล ปี 2553″

เทศบาลเมืองแสนสุข จัด "มนต์เสน่ห์แหลมแท่น แสนมหัศจรรย์ อาหารทะเล ปี 2553" งานเทศกาลอาหารทะเลครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์แหลมแท่น ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตลอด 2 วัน 2 คืน ภายใต้คอนเซป ความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับปรากฎการณ์ความสด...สด...สด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม