วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พาวเวอร์พลัส พัทยามาราธอน 2553

เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ได้จัดงาน“พาวเวอร์พลัส พัทยามาราธอน 2553” ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ กิจกรรมดังกล่าวทางททท.จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองพัทยา และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เพื่อคงความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นานาชนิด เพื่อสร้างภาวะหมุนเวียนให้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น จึงกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ก.ค.ของทุกปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม