วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ดุสิตดีทู บาราคูด้า จัดกิจกรรม พานีโม่น้อยกลับบ้าน วันอนุรักษ์ทะเลโลก 2553

โรงแรมดุสิตดีทู บาราคูด้า พัทยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “พานีโม่น้อยกลับบ้าน” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันอนุรักษ์ทะเลโลก ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีซึ่งประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาศเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะทางทะเลที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในธรรมชาติของทะเลกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในท้องทะเล  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม