วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมอุปสมบทหมู่ จาริกแสวงบุญ 4 ตำบล

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดียได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่และจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประอินเดียและประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม