วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี” ปี 53 ครั้งที่ 139 เริ่ม 16 – 22 ต.ค.2553

จ.ชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชลบุรี เทศบาลเมือง(ทม.)ชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีด้วยการจัดงาน "ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2553 ครั้งที่ 139 ระหว่างวันที่ 16 - 22 ต.ค.2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม