วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. เขต 7 ชลบุรี

ขอเชิญชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 7 (ส.ส) ล่วงหน้า ทั้งใน และนอกเขตจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -15.00 น. ณ ที่ทำการอำเภอบางละมุง หรือหน่วยเลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด ตรวจสอบรายชื่อหน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งได้ด้านใน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม