วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งาน “ ธรรมะอลังการ จิตวิญญาณแห่งอริยะ ”

เมืองพัทยาร่วมกับเสถียรธรรมสถาน รพ.กรุงเทพพัทยา และโรงละครอลังการ จัดงาน “ ธรรมะอลังการ จิตวิญญาณแห่งอริยะ ” โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะเดินทางมาบรรยายธรรมมะให้กับผู้ที่สนใจ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.53 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงละครไทย อลังการ พัทยา รายได้สมทบทุนสร้างอาคารสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม