วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานวันคเณศจตุรถี อัญเชิญพระพิฆเณศวร์สู่ท้องทะเล

เทศกาล “คเณศจตุรถี” หรือวันคล้ายวันประสูติขององค์พระพิฆเณศวร์ ถือเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการบูชาพระพิฆเณศวร์ ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 หรือเดือนภัทรบท ซึ่งถือเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเณศวร์ โดยเทศกาลดังกล่าวในประเทศอินเดียจะจัดสร้างเทวรูปองค์พระพิฆเณศวร์ขนาดใหญ่มาประดิษฐานไว้บริเวณเวทีที่ตกแต่งอย่างสวยงาม และทุกตอนเย็นประชาชนในหมู่บ้านก็จะมาสวดมนต์ขอพร บวงสรวงอารตีบูชาไฟ ก่อนจะนำไปปล่อยสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เช่น แม่น้ำคงคา หรือทะเล เพื่อส่งพระองค์กลับสู่สรวงสวรรค์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม