วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พัทยาจัดงานเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา

พัทยาจัดงานเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2554 ณ บริเวณหน้าสนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัทยา และวัดชัยมงคล รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร และเดิน 3 กิโลเมตร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ชมรมวิ่งและจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยมีค่าสมัคร 100 บาท พร้อมรับเสื้อ 1 ตัว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม