วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เซ็นทารา ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากอังกฤษ

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศอังกฤษ ซึ่งโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสายการบินเจท แอร์เวย์ เป็นเจ้าภาพในการนำคณะฯ เดินทางมายังประเทศไทยและเข้าพัก ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม