วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ชมภาพพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

ระหว่างเดินเท้าไปที่จุดถ่ายพลุที่นัดไว้กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งก็ตกลงกันว่าจะเอาบริเวณโค้งของโขดหินโรงแรมดุสิตพัทยาเหนือเป็นที่ตั้ง ถือเป็นการถ่ายภาพพลุครั้งแรกในชีวิตด้วยของผมเลย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม