วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันเรือยาวประเพณี พัทยา ชิงถ้วยพระราชทาน ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน

การแข่งขันเรือยาวประเพณี เมืองพัทยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 20 – 21 พฤศจิกายน 2553 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน พัทยา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม